ESITTELYSSÄ: TEDDERIT EUROOPASSA

Ketä perheeseenne kuuluu?

Olemme 6 hengen perhe, Samuel ja Helena ja lapset vanhimmasta nuorimpaan Evita, Jonathan, Amanda ja Linda.

Missä asutte ja teette lähetystyötä?

Asumme Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.

Millaista lähetystyötä teette?

Teemme täällä tällä hetkellä lähinnä opetustyötä. Koulutamme pastoreita, tulevia lähettejä sekä opiskelijoita eri teologisissa kouluissa. Ydinajatuksena on auttaa Etiopian seurakuntia vahvistumaan  ja tukea heitä evankeliumin sanoman eteenpäin viemisessä.

Mikä motivoi teitä tähän työhön?

Työtämme motivoi Jeesuksen antama lähetyskäsky ja se, että paikalliset pyysivät meiltä apua opetustyöhön.

Käyttekö usein Suomessa ja missä päin?

Pääasiassa suunnitelma on käydä Suomessa ainakin joka toinen vuosi. Kotipaikkamme on Keski-Suomessa ja sieltä käsin vierailemme kannatattajaseurakunnissamme Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Suomessa.

Olisiko teillä jotain rukousaiheita, joita voimme muistaa?

Jatkuvana rukousaiheena on Etiopian ihmiset. Se, että seurakunnat voisivat kasvaa ja vahvistua ja lähetystyöntekijöitä lähtisi täältä eteenpäin. Meille voi rukoilla terveyttä, varjelusta sekä voimia työhömme.