Krito – Kristillinen toipumisryhmä

Kristillisen toipumistyön ydin on sielunhoidollinen vertaisryhmä, jossa voit käydä läpi oman elämän kipukohtia. Kuulluksi tuleminen on  arvokas ja hoitava kokemus. Krito-ryhmä toimii seurakunnan yhteydessä.

Työvälineinä käytetään omasta itsestä kertomista, toisten kuuntelemista, kirjoittamista ja rukousta. Jokaisella on ryhmässä mahdollisuus työstää, mitä voisi tehdä, jotta menneisyyden haavat parantuisivat ja vapautuisi elämään tätä päivää. Rukous on Krito-ryhmissä keskeinen kasvun ja eheytymisen lähde.

Ryhmän jäsenet sitoutuvat käymään ryhmässä, tekemään kotitehtävät ja sitoutuvat noudattamaan sääntöjä, joita ovat mm. ehdoton luottamuksellisuus, ajan jakaminen tasan, toisen kuunteleminen häntä neuvomatta. Jokainen on ryhmässä itseään varten.

Krito-ryhmä alkaa Kajaanin helluntaiseurakunnassa tammikuussa 2023.

Ryhmästä kiinnostuneet haastatellaan henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai tavaten.

Ryhmän vetäjinä toimivat Marja Korhonen ja Irma Tammelander

Yhteystiedot:

  • Marja 050-3052726
  • Irma 040-0834087